VINKIT

Tietovinkit

List of coutries by population / Luettelo valtioista väkiluvun mukaan


Vastasyntyneen kielikeskus herää äidin ääneen

Juuri syntyneen vauvan aivot reagoivat äidin ääneen toisin kuin muiden, raportoivat Montrealin yliopiston tutkijat Cerebral Cortex -julkaisussa. Maryse Lassonde kollegoineen rekisteröi ensi kertaa alle 24 tunnin ikäisten lasten aivoja näiden nukkuessa. "Pyysimme äidin sanomaan lyhyesti 'A'-äänteen", Lassonde selittää. Sama toistettiin sairaanhoitajan äännähtämänä. Tulokset paljastivat, että äidin ääni herättää vauvan kielen oppimisesta vastaavat alueet, kun taas vieraan naisen ääni vilkastuttaa puheen tunnistamisesta vastaavaat alueet.
"Äidin ääni on lapselle aivan erityinen", Lassonde sanoo.

Tiede 12/2010

Synnytykset ja vastasyntyneet 2009

Vuonna 2009 Suomessa syntyi 60 794 lasta, mikä oli eniten sitten vuoden 1996 ja vajaa kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Lapsia syntyi hedelmällisessä iässä olevia naisia kohti eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja vähiten Itä-Savossa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvua on ollut viisi prosenttia. Kokonaishedelmällisyysluku on pysynyt jo pitkään eurooppalaiseen tasoon nähden varsin korkeana (1,86 vuonna 2009).
Synnyttäjien keski-ikä on pitkään ollut noin 30 vuotta (30,1 vuotta vuonna 2009). Yli 35- vuotiaiden synnyttäjien osuus oli 18,7 prosenttia. Tämä oli enemmän kuin edellisvuonna, mutta kuitenkin alhaisempi kuin 2003-2004 (19,4%).
Synnyttäjien painoindeksin (BMI ennen raskautta) keskiarvo oli 24,3. Joka kolmas (33 %) synnyttäjä oli ylipainoinen eli heidän painoindeksinsä oli 25 tai enemmän. Lihavia (BMI = 30) oli 12 prosenttia kaikista synnyttäjistä.
Raskauden aikana tupakoivien osuus (15 %) on edelleen yhtä korkea kuin 1980-luvun lopussa. Alle 19-vuotiaista joka toinen tupakoi raskauden alussa ja heistä joka neljäs lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.
Epiduraalipuudutusta kivunlievityksenä saaneiden osuus on kasvanut kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 1999. Keisarileikkausten osuus on pysynyt pitkään samalla tasolla ja oli 15,9 prosenttia kaikista synnytyksistä vuonna 2009. Imukuppisynnytykset ovat yleistyneet kymmenessä vuodessa vajaat kolme prosenttiyksikköä (8,4 % vuonna 2009). Välilihan leikkaukset ovat sen sijaan vähentyneet vuodesta 1999 vajaat 16 prosenttiyksikköä (25 % vuonna 2009).
Synnyttäjien hoitoaika sairaaloissa synnytysten jälkeen on lyhentynyt vähitellen. Hoitoaika on lyhentynyt kymmenessä vuodessa vajaalla vuorokaudella ja oli kolme päivää vuonna 2009.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 12/2010

Suomen väkiluku

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli marraskuun lopussa 5 373 600. Maamme väkiluku kasvoi tammi-marraskuun aikana 22 150 hengellä, mikä on 1 450 vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäykseen oli se, että maahanmuuttoja oli 12 050 enemmän kuin maastamuuttoja.
Tilastokeskus 11/2010

Maapallon ilma ja vesivarat ovat rajallisia resulsseja

Jos ilmakehän kaikki ilma kerätään yhteen, puristetaan merenpinnan tasossa vallitsevan, elämälle suotuisan ilman tiheyteen ja puhalletaan palloksi, pallon halkaisijaksi tulee 2000 kilometriä, suurin piirtein sama kuin matka linnuntietä Tukholmasta Roomaan.
Painoa pallolle kertyy 5,1 miljoonaa miljardia tonnia. Vaikka ilmakehä ulottuu satojen kilometrien korkeuteen, yläilmoissa on käytännössä tyhjää. Puolet ilmasta on pakkautunut viiteen alimpaan kilometriin.


Adam Nieman / science photo library
Jos yhteen kerätään kaikki maapallon vedet, meret, järvet, joet, jäätiköt, ja kosteus ilmasta, syntyy vielä pienempi pallo, halkaisijaltaan vain 1400 kilometriä. Tilavuutta sillä on 1,4 miljardia kuutiokilometriä.
Jos mukaan otetaan vain raikkaan veden varat, pallo kutistuu 62-kilometriseksi. Se on niin pieni, ettei edes erotu näiden tietokonekuvien mittakaavassa.


Adam Nieman / science photo library
Tiede 1/2003

Suomen lukuisat asukkaat

Talitiainen - Parus Major
Parus Major

Suomen runsaimman talvilinnun asema on siirtynyt hömötiaiselta talitiaiselle, kertoo Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseon yli-intendentti Risto A. Väisänen. Talitiaisen menestys on ihmisen aiheuttamaa: se on hyötynyt talviruokinnasta. Hömötiaisista vain pieni osa käy ruokinnoilla. Hömötiaisen suosimat varttuneet metsät ovat huvenneet hakkuissa. Talitiaisia on nyt keskitalvella suunnilleen yhtä paljon kuin suomalaisia eli n. 5 000 000. Muut runsaimmat talvilinnut ovat näin keskitalvella: Hömötiainen n. 4 000 000, Keltasirkku n.2-3 000 000, Hippiäinen n.2-3 000 000 ja Töyhtötiainen n.1-1,5 000 000 Pesimälinnuista runsaimmat ovat edelleen pajulintu ja peippo. Ilmaston lämpeneminen näkyy jo linnustossa, sillä eteläiseen lajistoon kuuluva punarinta on noussut neljänneksi runsaimmaksi pesimälinnuksi. Suomen runsain nisäkäs on metsämyyrä, runsain kala silakka ja runsain matelija sisilisko.
Suomen Luonto 1/2003

Kuinka vanhaksi solu elää?

Solun iällä tarkoitetaan solun elinaikaa viimeisen jakautumisensa jälkeen. Elimistössämme on runsaat 200 solutyyppiä, ja kunkin elinikä on erilainen. Esimerkiksi ihon orvaskeden solut elävät 2-4 viikkoa ihoalueesta riippuen. Veren punasolun eliniäksi arvioidaan noin 120 päivää. Immuunijärjestelmän muistisolujen arvellaan elävän jopa kymmeniä vuosia. Jotkin solut elävät hyvin pitkään. Esimerkiksi kaikki naisen alkusolut kehittyvät jo sikiövaiheessa eivätkä jakaudu kypsymisen jälkeen. Munasolut voivat siis säilyä hengissä naisen koko sukukypsän iän: noin 40 vuotta. Silmän linssisolukko näyttää säilyttävän rakenteensa ilman varsinaista uusiutumista koko ihmisen eliniän.
Tiede 7/2002

Heijastin suojaa jalankulkijaa

Pimeä lisää eniten jalankulkijoiden onnettomuusriskiä. Pimeällä ilman heijastinta kulkevan jalankulkijan kuolemanriski on kymmenenkertainen heijastinta käyttävään verrattuna. Yli puolet jalankulkijoiden kuolemantapauksista tapahtuu pimeän tai hämärän aikaan. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien arvion mukaan heijastimen käyttö pelastaisi mahdollisesti noin puolet pimeällä ja hämärällä kuolleista jalankulkijoista.
STT 04.10.2002

Aivot ilahtuvat hymystä

Hymy herkässä?!
Hymyilevien kasvojen näkeminen vaikuttaa ulospäinsuuntautuneiden ihmisten aivoihin enemmän kuin ujojen, ilmenee amerikklaistutkimuksesta, jossa selvitettiin persoonallisuuserojen biologisia syitä. Hymyilevistä kasvoista otetun kuvan näkeminen vaikuttaa ulospäinsuuntautuneen ihmisen aivoissa erityisesti tunteiden muodostukselle keskeisellä niin kutsutulla amygdala- eli mantelitumakkeiden alueella, käy ilmi New Yorkin ja Stanfordin yliopistojen yhteisen tutkimushankkeen tuloksista.
Science

Ilmansaasteet iskevät myös verenkiertoon

Tuoreen tutkimuksen mukaan jo kahden tunnin altistuminen ilmansaasteille lisää sydäninfarktin riskiä. Saastepiikkien on jo aiemmin tiedetty altistavan sydäninfarktille, mutta nyt myös mekanismi on saatu selville. Circulation-lehden julkaisema tutkimus paljastaa, että pienhiukkaset kulkeutuvat paitsi keuhkoihin myös verenkiertoon. Belgialais-brittiläinen tutkijaryhmä pani koehenkilöt hengittämään merkkiainepartikkeleita, jotka vastaavat saastuneen suurkaupunki-ilman hienojakoisia, alle 0,1 mikrometrin pölyhiukkasia. Niiden kulkua elimistössä seurattiin verinäytteillä ja gammakameralla. Huippupitoisuudet saavutettiin kymmenessä minuutissa, mutta hiukkaset liikkuivat suonissa vielä tunnin päästä altistuksesta. Havainto saattaa selittää ilmansaasteiden aiheuttamat välittömät sydän- ja verenkiertohäiriöt.
Tiede 4/2002

Turvavyötön takapenkillä on uhka etupenkkiläisille

Ilman turvavyötä matkustava takapenkkiläinen on uhka auton kuljettajalle. Takapenkillä matkustajien turvavyön käyttö nimittäin vähentää myös etupenkkiläisten riskiä kuolla tai vammautua vakavasti nokkakolarissa. Turvavyöttömät takapenkkiläiset jopa viisinkertaistavat etupenkillä matkustavien riskin kuolla kolarissa.
Kotilääkäri 2/2002

Musiikki kuin seksi tai huume

notes I'm a lonesome cowboy... more notes
Valitkaa musiikkikappale, joka herkullisimmin värisyttää selkäpiitänne, kanadalaiset hermotutkijat Anne Blood ja Robert Zatorre opastivat koehenkilöitä. Sitten musiikki soimaan ja päät tomografiin. Tulokseksi saatiin että sekä naisten että miesten aivot reagoivat lempikappaleisiin samoin kuin seksistä, ruoasta tai huumeista saatavaan tyydytykseen.
Tämä selittää, miksi musiikilla on niin vahva asema ihmisen kulttuureissa ja miksi moni kokee musiikin itselleen niin tärkeäksi, tutkijat huomauttivat.
Science

Otsonikato lisännyt ultraviolettisäteilyä

Otsonikadon vuoksi ultraviolettisäteilyn vuotuiset määrät ovat kasvaneet Suomessa 10-15 prosenttia 1970-luvulta alkaen. Voimakasta, freoni- ja halonpäästöistä johtuvaa otsonikatoa on havaittu viitenä keväänä vuoden 1994 jälkeen Suomenkin yläpuolisella arktisella alueella. Voimakkaan otsonikadon aikana ilman otsonimäärät ovat olleet 10-30 prosenttia normaalia pienempiä. Noin 18 kilometrin korkeudella keski-ilmakehässä otsonia on ollut peräti 40-70 prosenttiä vähemmän kuin tavallisesti.
STT 30/11 2001

Joka toisessa kodissa tietokone

Joka toisessa suomalaissa kodissa on mikrotietokone. Internetyhteys on joka kolmannella (8/2001). Kahdessa vuodessa internetkotitalouksien määrä on kasvanut vain runsaat 10%. Puuttuvia kotiyhteyksiä voi korvata työ- tai opiskelupaikan yhteyksillä, sillä jo syksyllä 2000 60% suomalaisista ilmoitti käyttävänsä internettiä kotona, työssä, opiskelupaikalla tai muualla.
26.10.2001 STT

Pernaruttoa Suomessa

Bacillus anthracis

Suomessa on viimeksi tavattu pernaruttoa eläimessä vuonna 1988. Bacillus anthracis -bakteerin aiheuttama pernarutto on hyvin harvinainen infektiotauti, joka tunnetaan lähinnä nautakarjan, lampaiden ja vuohien sairautena. Ihmisten tartunnat ovat erittäin harvinaisia. Yleisimmin ne ovat seurausta ihokosketuksesta sairaisiin eläimiin tai niistä peräisin oleviin tuotteisiin. Tällöin bakteeri-itiöt leviävät rikkinäisen ihon kautta. Pernaruttobakteeri on tappava, mutta monet antibiootit, esimerkiksi penisilliini, tehoavat tautiin. Hengitysteiden kautta saadun tartunnan aiheuttamat oireet: yskä, kuume ja väsymys ilmenevät noin muutamassa päivässä tartunnasta. Ihotartunnassa oireet ovat iholla olevia haavaumia, ja ne ilmaantuvat noin viikon kuluttua.
15.10.2001 STT

Korkeimmat vuoret mitattu uudelleen sateliittimittauksen avulla

Himalaya Mountains

Maailman korkeimman vuoren Mount Everestin korkeus on viimeisimmän mittauksem mukaan 8 846,40 metriä. Euroopan korkeimman vuoren Mont Blancin virallinen korkeus on 4 810,40 metriä. Virhemarginaali on 10 senttiä.

Joka sekunti maahan iskee 50-100 salamaa!


Useimmat salamaniskut ovat 3-5km pitkiä ja niissä on 10000 ampeerin virta ja 100 miljoonan voltin jännite. Tyypillinen salamanisku on kuumempi kuin auringon pinta. Ukkosen voi suotuisissa oloissa kuulla lähes kahdenkymmenen kilometrin päähän.
www.stormwise.com

Sateliititkö avaruusromua?

Maata kiertävällä radalla on 2825 sateliittiä, mutta niistä toimii vain 630! Loput ovat romua, joka on jätetty ajelehtimään avaruuteen.
Nasa

Maailmassa on jokaista ihmistä kohti noin miljoona muurahaista.

Maailman raskain aine

1. Osmium (Os) tiheys 22,587 g/cm3 eli 22,587 x raskaampaa kuin vesi.
2. Iridium (Ir) tiheys 22,562 g/cm3
3. Platina 21,37 g/cm3
World Records in Chemistry 1999

Mies itkee ilosta

"Jos tämä ei liikuta, niin ei sitten mikään", tokaisi selostaja, kuulantyöntäjä Arsi Harjun olynpiavoiton jälkeen.
Brittipsykologi Moira Maguiren mukaan erityisesti miehillä on taipumus itkeä ilon hetkellä. Kun Maguire kysyi englantilaisilta naisilta ja miehiltä, missä tilanteessa he olivat viimeksi itkeneet, miehistä 10% vastasivat itkeneensä ilosta, useimmiten jalkapallo-ottelussa. Naisista ilosta oli kyynelehtinyt vain 2%. Naisten kyyneleet liittyvät lähinnä riitoihin tai riittämättömyyden tunteeseen; miehiä nämä eivät liikuta yhtään.
Sen sijaan menetys tai ihmissuhteen päättyminen itkettää myös miehiä: 40% oli viimeksi itkenyt näistä syistä. Maailman itkutilastoissa Suomen miehet ylsivät seitsemänteen, ja naiset kahdeksanteen tilaan.

Vanhusten määrä lisääntyy

Vuoteen 2025 mennessä Brasilian vanhusväestön lasketaan kasvavan nykyisestä 13 miljoonasta 32 miljoonaan. Indonesiassa, Kolumbiassa, Keniassa ja Thaimaassa lisäys tulee olemaan vielä suurempi 300-400% luokkaa. Koska naiset elävät miehiä kauemmin, leskeydestä on muodostunut osa naisten yhteistä kokemusta kaikkialla maailmassa. Yksin Kiinassa arvioidaan jo tänä päivänä olevan 21,5 miljoonaa leskirouvaa. Vuonna 2025 arvioidaan maapallolla olevan 1,2 miljardia vanhusta.
Tiede 2/2001


Naiset omistavat

YK:n tilastojen mukaan naiset omistavat kymmenesosan maailman omaisuudesta, tekevät kolme neljäsosaa maailman työstä ja saavat palkaa kolmasosan miesten palkasta.
Me-lehti 3/2001

Huonokuuloisten määrä kasvaa

Kuulohuoltoliiton mukaan Suomessa on n. 744 000 kuulovikaista. Heistä kuntoutuksen tarpeessa on n. 280 000. Väestön ikääntyessä kuntoutettavien määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.
STT

Otsoniaukko suurempi kuin koskaan

Etelänavan otsoniaukko oli syksyllä 2000 28,3 miljoonaa neliökilometriä eli kolme kertaa Yhdysvaltojen kokoinen, raportoi Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.
Otsonia tuhoavat kaasut olivat silloin runsaimmillaan. Maailman kaasupäästöjä on kyllä vähennetty, mutta vaikutus näkyy korkeuksissa aikojen päästä.
Nature

Kuun vetovoima vaikuttaa

Kuun vetovoiman aiheuttama vuorovesiaalto on aavalla merellä vain muutaman sentin korkuinen. Mutta rantaan osuessaan aalto kohoaa korkeaksi. Silloin se nostaa ja laskee rannikkovesiä kahdesti vuorokaudessa.
Aiemmin luultiin, että aavan meren vuorovesiaalto on pelkästään merenpinnan ilmiö. Tarkat sateliittimittaukset kuitenkin osoittavat, että vuorovesi tuntuu myös meren syvyyksissä ja vaikuttaa siellä merivirtoihin. Ja vaikutus ei olekaan vaatimatonta, sillä kuu siirtelee syvänmeren vesimassoja keskimäärin 1000 gigawatin teholla
Ps. Suomi käyttää energiaa keskimäärin 40 gigawatin teholla!
Nature

Norsun muisti!

Afrikannorsut voivat muistaa jopa 100:n lajitoverinsa äänen. Kun matalia kutsuääniä nauhoitettiin ja sitten soitettiin Kenian Amboselin kansallispuiston norsuille, ne vastasivat tutuille, puolituttuja ne kuuntelivat ja täysin vieraista äänistä ne ärsyyntyivät. Ne muistivat myös kaksi vuotta aiemmin kuolleen yksilön.
Animal Behaviour

Onko ihminen on aamulla pidempi

Pystyasento aiheuttaa painetta ihmisen tukirankaan. Päivän aikana selkärangan iskunvaimentimina toimivat nikamavälilevyt menettävät osan nesteestään ja kuivuvat. Niissä on illalla vähemmän nestettä kuin aamulla. Nestetasapaino palautuu yön aikana. Ihminen voi siis olla aamulla hieman pidempi kuin illalla. Kyse on enimmillään sentin heitosta.
Heikki Hurri
kuntoutusylilääkäri

Miksi sormet rypistyvät vedessä?

Vesi kerääntyy sinne, missä on suolaa. Ja ihossa on suolaa, koska iho muodostaa kalvon, joka päästää lävitseen veden mutta ei suolaa. Tarpeeksi liottuaan sormenpäät rypistyvät ensin, koska niissä on paksu sarveiskerros ja enemmän tilaa rypistyä kuin muualla sormissa.


© 2015 Ebro